در میزگرد تأمین مالی خط آهن چابهار-سرخس مطرح شد؛

پیشنهاد تأمین مالی خط آهن چابهار-سرخس به آستان قدس

پیشنهاد تأمین مالی خط آهن چابهار-سرخس به آستان قدس فراز برج: در میزگرد تامین مالی خط آهن چابهار – سرخس با اشاره به پیشرفت ۳۳ درصدی فیزیكی پروژه چابهار تا زاهدان عنوان شد كه اولویت مدل تامین مالی به صورت ساخت، بهره برداری و انتقال(BOT)است.به گزارش فراز برج به نقل از مهر، میزگرد هم اندیشی تأمین مالی و تكمیل راه آهن چابهار ـ سرخس امروز با حضور معاونان شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور، نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از كارشناسان حمل و نقل ریلی و اصحاب رسانه، برگزار گردید.
در این مراسم معاون راه آهن شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور با تاكید بر اینكه توسعه محور شرق یكی از اولویت های اصلی كشور است، تصریح كرد: پروژه راه آهن چابهار شامل دو بخش مسیر چابهار ـ زاهدان و همینطور مسیر زاهدان ـ زابل ـ بیرجند ـ گناباد ـ ایستگاه یونسی در راه آهن بافق ـ مشهد است.
عباس خطیبی افزود: این دو مسیر ریلی در پیوست شماره یك قانون بعنوان دو طرح مستقل عنوان شد؛ خط آهن چابهار ـ زاهدان در سال ۸۹ ردیف بودجه گرفت و بخش زاهدان تا ایستگاه یونسی از سال ۹۴ در پیوست قانون آمد.
وی تصریح كرد: عملیات اجرایی پروژه راه آهن چابهار ـ زاهدان از سال ۸۹ در قالب تفاهم نامه ای بین وزارت راه و ترابری سابق و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) آغاز شد، اما آغاز رسمی تكمیل پروژه از سال ۹۳ كلید خورد.
خطیبی افزود: هم اكنون پیشرفت فیزیكی كل پروژه چابهار تا زاهدان ۳۳ درصد ارزیابی می شود؛ مسیر به طول ۶۱۰ كیلومتر شامل یك خط ۳۱۰ كیلومتری از چابهار تا ایرانشهر و یك خط ۳۰۰ كیلومتری از ایرانشهر تا زاهدان است.
معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل افزود: زیرسازی خط آهن چابهار تا ایرانشهر ۶۵ درصد رشد دارد و در این بخش زیرسازی در ۱۵۰ كیلومتر از مسیر اجرا شده است و در بخش خط ایرانشهر تا زاهدان پیشرفت زیرسازی مسیر ۱۲ درصد و سرجمع زیرسازی كل ۶۱۰ كیلومتر ۴۵ درصد ارزیابی می گردد.
خطیبی با تاكید بر اینكه پروژه راه آهن چابهار ـ زاهدان یك ابر پروژه به حساب می آید، اظهار داشت: تابحال یك هزار میلیارد تومان از محل بودجه سالانه، بودجه سهام، اوراق مشاركت، اسناد خزانه و غیره به این پروژه تزریق شده است.
معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اضافه كرد: همینطور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) بعنوان پیمانكار پروژه فقرزدایی، ساخت مدرسه و را در اطراف پروژه از محل تأمین مالی خود انجام می دهد.
وی با اشاره به اینكه تكمیل ایرانشهر تا زاهدان از سال ۹۵ شروع شده است، اظهار داشت: اگر چابهار به زاهدان با استفاده از ریل متصل شود، در واقع بندر اقیانوسی چابهار را به شبكه ریلی متصل كرده ایم و دغدغه اصلی كشور رفع می شود، اما برای تكمیل این كریدور لزوم دارد، زاهدان هم به مشهد متصل شود كه این در این مسیر ۷۵۰ كیلومتری مطالعات فاز یك به آخر رسیده است.
خطیبی با تاكید بر اینكه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع این دو كریدور بزرگ ریلی پیگیری جدی دارد، اظهار داشت: از بهمن ماه سال قبل در این حوزه تفاهم نامه ای با شركت هندی برای خط چابهار ـ زاهدان داشتیم و در بخش زاهدان ـ زابل ـ بیرجند هم اخیراً با شركت چینی و شریك ایرانی تفاهم نامه ای منعقد كرده ایم.
وی افزود: همینطور در بخش اتصال بیرجند به ایستگاه یونسی سعی كردیم از ظرفیت صندوق توسعه ملی به صورت قرارداد ساخت با فاینانس و واگذاری BLT با كنسرسیوم مذاكره نماییم، بدین ترتیب كه ۷۰ درصد تأمین مالی را صندوق توسعه، ۲۰ درصد شركت پیمانكار كنسرسیوم و ۱۰ درصد دولت تأمین كند.
معاون ساخت راه آهن شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تصریح كرد: در جلسه ای كه اخیرا با وزیر راه و شهرسازی داشتیم.
وی تاكید كرد كه لزوم دار همزمان با ساخت خط آهن چابهار ـ زاهدان مسیر زاهدان ـ زابل ـ میلك به این حلقه ریلی متصل شود.
پیشنهاد به آستان قدس در تأمین مالی خط آهن چابهار-سرخس
ر این میزگرد نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه تكمیل خط آهن چابهار ـ سرخس بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد اظهار داشت: لزوم دارد بعد از آن كه مسیر چابهار تا زاهدان تكمیل شد، ادامه مسیر هم از سمت زاهدان به خراسان جنوبی ادامه یابد.
نظر افضلی با اشاره به ظرفیت های بندر چابهار بعنوان بندر اقیانوسی ایران اظهار داشت: توسعه بندر چابهار بعنوان شاهراه حیاتی منطقه مورد توجه همه كشورهای همسایه خصوصاً چین و هند است.
بنابراین گزارش در ادامه جلسه عنوان شد كه در نبود اعتبارات دولتی و منابع مالی، امكان تأمین مالی راه آهن چابهار ـ سرخس با سرمایه بخش خصوصی و نهادهای عمومی وجود دارد، به هر حال پروژه خط آهن چابهار ـ سرخس رگ حیاتی شرق كشور به حساب می آید كه نماینده مردم نبهندان در مجلس در این باره اظهار داشت: متأسفانه نگاه دولتمردان ایران از گذشته تابحال كمتر به شرق كشور بوده است، البته ستاد توسعه شرق كشور تشكیل شده است و یك جلسه هم داشته است، اما باید نمایندگان حاضر در این ستاد فعال تر باشند، چونكه اگر شرق توسعه نیابد امكان دارد به بحران هایی منجر شود.
نماینده مردم نهبندان در مجلس درباره سرمایه گذاری و تأمین مالی آستان قدس رضوی در پروژه خط آهن چابهار ـ سرخس اظهار داشت: در این رابطه ما به آستان قدس پیشنهاد داده ایم در پروژه خط آهن زاهدان ـ سرخس تأمین مالی داشته باشد ضمن آنكه از رئیس بنیاد مستضعفان هم خواسته ایم بیشتر به شرق كشور و خصوصاً نهبندان توجه نمایند.
استقبال از روش مالی BOT
همچنین در ادامه این میزگرد، معاون برنامه ریزی شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور تصریح كرد: ما كوشیده ایم در بخش تأمین مالی خط آهن چابهار ـ سرخس اولویت مان مدل مالی ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) باشد و در این حوزه از هر سرمایه گذاری استقبال می نماییم.
قبادی افزود: در روش تأمین مالی BOT دو ریسك وجود دارد كه اجازه نمی دهد سرمایه گذار خارجی در كشور ما با این مدل مالی سرمایه بیاورد كه یكی از آنها ریسك تسعیر ارز است.
در ادامه این میزگرد بر ضرورت تكمیل خط آهن از چابهار تا سرخس به صورت ویژه مورد تاكید كارشناسان ریلی قرار گرفت؛ كارشناسان عنوان كردند كه ظرفیت كل شبكه ریلی ما سالانه ۳۵ میلیون تن است، اما فقط ظرفیت خط آهن چابهار ـ زاهدان و در ادامه تا سرخس ۱۰ میلیون تن خواهد بود، ازاین رو باید این خط به صورت ویژه از چابهار به سرخس متصل شود، ضمن آنكه تأمین مالی پروژه به صورت BOT در اولویت است.
معاون برنامه ریزی شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در این باره توضیح داد: اتفاقاً ما نیاز زیادی به سرمایه گذاری در قالب BOT داریم و لزوم دارد اولویت فاینانس ما سرمایه گذاری باشد، ازاین رو ما فضا را برای BOT باز گذاشته ایم.
قبادی تصریح كرد: از دلایل طولانی شدن فاینانس های ما آن سهم ۱۵ درصدی موردنیاز پروژه است كه ما سعی كردیم این ۱۵ درصد از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود.
وی اضافه كرد: در بخش سرمایه گذاری ریلی و آزادراهی تأمین مالی از محل مصوبه هیأت مدیره صندوق توسعه ملی دریافت شده است.
قبادی تاكید كرد: در اغلب قراردادها تسعیر ارز با فرمول خاص جبران می گردد و در قراردادهای سرمایه گذاری تسعیر ارز دیده می گردد.
خط آهن چابهار ـ سرخس طبق بودجه ۹۷ از دو قطعه چابهار تا زاهدان و زاهدان تا حوالی تربت حیدریه تشكیل شده است.
بودجه موردنیاز تكمیل چابهار تا زاهدان حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان و تخصیص بودجه ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است و برآورد بودجه ۹۷ رقم ۱۰۰ میلیارد تومان است.
ظرفیت ترانزیتی ۶ میلیون تن كالا از كشورهای CIS به مقصد آب های آزاد در جنوب كشور و درآمدزایی مستقیم و غیرمستقیم ۲۸۵ دلاری هر تن ترانزیت برای كشور از دلایل توجیه دار شدن احداث خط آهن چابهار ـ سرخس است.
اتصال تنها بندر اقیانوسی ایران با آبخور بیش از ۱۵ متر مناسب كشتی های اقیانوس پیما به شبكه ریلی كشور، فعال شدن ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار، فعال ظرفیت معادن شرق كشور، اشتغال زایی در شرق كشور و افزایش امنیت در كنار تولید زیرساخت مناسب برای جذب سرمایه گذاری و ممانعت از مهاجرت از اهمیت های این خط ریلی به حساب می آید.
عدم اولویت این پروژه در میان پروژه های ریلی كشور، عدم تخصیص منابع لازم برای افزایش سرعت اجرای پروژه و عدم برنامه وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری پروژه به بخش غیردولتی از مشكلات این خط آهن است.

1397/05/05
14:08:05
5.0 از 5
4513
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
فرازبرج

farazborj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراز برج محفوظ است

فراز برج

ساخت و ساز برج و ساختمان