مطالب فراز برج


تخلیه و بارگیری 23 میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بندر امام

تخلیه و بارگیری 23 میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بندر امام

رکود و رکورد در بازار مسکن

رکود و رکورد در بازار مسکن

مسکن چقدر از درآمد خانوار را می بلعد؟چند درصد مردم مستاجرند؟

مسکن چقدر از درآمد خانوار را می بلعد؟چند درصد مردم مستاجرند؟

نحوه تخصیص زمین و مسکن بعد از تولد فرزند سوم

نحوه تخصیص زمین و مسکن بعد از تولد فرزند سوم

افزایش 5 و هشت دهم درصدی تردد در محورهای برون شهری

افزایش 5 و هشت دهم درصدی تردد در محورهای برون شهری

چالش نهضت ملی مسکن از مالکیت اراضی تا تامین هزینه آماده سازی

چالش نهضت ملی مسکن از مالکیت اراضی تا تامین هزینه آماده سازی

اعلام قیمت گران ترین ملک فروخته شده در ایران

اعلام قیمت گران ترین ملک فروخته شده در ایران
معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح كرد؛

بهره برداری از پروژه آزاد راه قزوین-رشت نیازمند اعتبار500میلیاردی

بهره برداری از پروژه آزاد راه قزوین-رشت نیازمند اعتبار500میلیاردی

خبر خوش مسکنی برای روستایی ها

خبر خوش مسکنی برای روستایی ها

کاهش ۸ و دو دهم درصدی تردد برون شهری

کاهش ۸ و دو دهم درصدی تردد برون شهری
فرازبرج

farazborj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراز برج محفوظ است

فراز برج

ساخت و ساز برج و ساختمان