گزارش فراز برج

نگاهی به ذائقه مسكن تهرانی ها

نگاهی به ذائقه مسكن تهرانی ها به گزارش فراز برج مقایسه آماری واحدهای مسكونی خریداری شده در تهران طی ۱۴ ماه گذشته نشان داده است با عنایت به افزایش قیمت مسكن و كاهش قدرت خرید مردم، عمده معاملات حول واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری بوده است.


به گزارش فراز برج به نقل از مهر، آمار از کاهش متراژ واحدهای مسکونی معامله شده در یکسال اخیر حکایت دارد. بر مبنای آمار انتشار یافته از جانب دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، الگوی مصرف در ۱۴ ماه اخیر به واحدهای زیر ۸۰ متر کاهش یافته است. این در شرایطی است که میانگین ساخت و ساز ۱۳۰ متر برآورد می شود. به عبارتی دیگر در حالیکه مردم متقاضی خرید واحدهای کوچک و متوسط متراژ هستند، انبوه سازان پروژه های مسکونی با واحدهای بالای ۱۰۰ متر مربع را در دستور کار دارند. بنا به قول برخی، انبوه سازان ساخت واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف (زیر ۷۵ متر مربع در تهران) را دارای صرفه اقتصادی نمی دانند. این اتفاق سبب شده تا مشکل خانه های خالی در تهران رقم بخورد چون که به علت گرانی مسکن در پایتخت، عموماً مردم استطاعت خرید آپارتمان های با متراژ بالا را ندارند. تمایل و توان خرید تهرانی ؛ واحدهای کوچک متراژ بعنوان مثال در اردیبهشت ماه سال جاری از مجموع ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی معامله شده در تهران، بیشترین تعداد معامله با ۲ هزار و ۴۸۰ فقره به واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متر مربعی اختصاص داشت و بعد از آن واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با ۲ هزار و ۴۵۸ فقره در رتبه دوم قرار داشت. این در شرایطی است که اردیبهشت ماه سال قبل واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری بیشترین تقاضای خرید را داشت و بعد از آن واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری در فهرست خرید متقاضیان خانه دارشدن قرار گرفته بود. همینطور در فروردین سال جاری هم از مجموع هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی معامله شده در تهران بیشترین تعداد با ۲۶۰ فقره معامله واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری بود و بعد از آن واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری با ۲۰۴ فقره معامله قرار داشت. فروردین سال قبل واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با ۸۰۳ فقره بیشترین تعداد خانه های معامله شده از جانب تهرانی ها بود و واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری با ۷۶۴ فقره در رتبه دوم قرار داشت. در اسفندماه سال ۹۷ در تهران ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به فروش رفته بود که بیشترین تعداد واحدهای فروخته شده در واحدهای مسکونی با دامنه متراژ ۶۰ تا ۸۰ متر مربعی قرار داشت که به ۲ هزار و ۲۷۲ فقره معامله می رسید. واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری هم با هزار و ۷۳۵ فقره معامله جزو پُرتقاضاترین واحدهای مسکونی معامله شده قرار داشت. این در شرایطی است که متراژ واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متری هم با هزار و ۷۰۳ فقره در رتبه سوم قرار داشت که نشان داده است واحدهای متوسط متراژ هم در شمار خانه های مورد تقاضای خریداران قرار داشته است. از طرفی اسفند سال ۹۷ هم واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با ۳ هزار و۱۰۴ فقره بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داد و بعد از آن واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری در فهرست خرید گنجانده شده بود. این روند در ماه های بهمن و دیماه سال قبل هم تکرار شده و واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری بیشترین تعداد تقاضای خرید را به خود اختصاص داده بودند. از طرفی بررسی روند تعداد معاملات مسکن بر مبنای متراژ در پایتخت نشان داده است ذائقه خریداران برای خرید واحدهای با متراژ کمتر از ۴۰ متر مربع به علت افزایش قیمت مسکن با روند صعودی تا ۴۰ درصد حفظ شده است. بگونه ای که در پاییز و زمستان سال قبل همواره شاهد روند صعودی تعداد معاملات در واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری و هم کمتر از ۴۰ متر مربعی بوده ایم. این در شرایطی است که در سال های قبل بیشترین تعداد معاملات به واحدهای ۶۰ تا ۸۰، ۸۰ تا ۱۰۰ و حتی ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر اختصاص داشته است بگونه ای که بعنوان مثال در آبانماه ۹۷ تعداد واحدهای معامله شده در متراژ ۱۰۰ تا ۱۲۰ متری ۷۱۵ فقره بود که در آبان ۹۸ این شاخص به ۳۳۱ فقره معامله کاهش یافته بود. بیشترین تعداد معاملات مسکن در کدام دامنه قیمتی رخ داده؟ همینطور بررسی قیمت مسکن واحدهای مسکونی فروخته شده در تهران نشان داده است که با عنایت به این که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت در اردیبهشت ماه سال جاری، ۱۷ میلیون تومان بوده، اما بیشترین تعداد واحدهای مسکونی با ۲ هزار و ۱۲۷ فقره، به معاملاتی اختصاص دارد که در بازه قیمتی ۸ تا ۱۲ میلیون تومان بوده اند؛ بعد از آن هم واحدهایی که بین متری ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان به فروش رفته اند با ۲ هزار و ۱۱۷ فقره در رتبه بعدی بوده است؛ ۱۵۰۰ فقره معامله هم به خانه هایی اختصاص داشته که متری ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان قیمت داشته اند. ۶۰ درصد معاملات مسکن اردیبهشت ماه سال جاری در بازه ۸ تا ۲۰ میلیون تومانی بوده است. در فروردین ماه سال جاری، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود با عنایت به این که به علت شیوع کرونا، بازار مسکن در فروردین ماه سال جاری تقریباً با حداقل تعداد معاملات ممکن همراه بود، بنابراین تعداد معاملات انجام شده نشان داده است واحدهای متری ۸ تا ۱۲ میلیون تومانی با ۲۴۰ فقره معامله، واحدهای ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی با ۲۰۰ فقره و ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومانی با ۱۶۳ فقره معامله، در زمره بیشترین معاملات انجام شده بوده است. ۵۸ درصد معاملات مسکن تهران در فرودین ۹۸ در دامنه قیمتی متری ۸ تا ۲۰ میلیون تومان قرار داشته است. اسفند سال قبل (۹۸) هم متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۵ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بود که بیشترین تعداد معاملات با ۵ هزار و ۷۷۸ فقره معادل ۶۷ درصد معاملات در بازه ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومانی قرار داشته است. در بهمن سال قبل هم بیشترین تعداد معاملات با ۵۸ درصد به واحدهای مسکونی فروخته شده واقع در دامنه قیمتی متری ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان با ۶ هزار و ۶۵۰ فقره (۵۸ درصد) معاملات اختصاص داشته است. ادعای اختصاص ۷۰ درصد بازار مسکن به خرید سرمایه ای صحت دارد؟ این روال در دو شاخص مورد بررسی شامل تعلق بیشترین خریدهای مسکن به: ۱- واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری و ۲- دامنه قیمتی ۸ تا ۱۶ میلیون تومان نیمه دوم سال ۹۸ و ۶ تا ۱۲ میلیون تومان در نیمه نخست ۹۸ هم تکرار شده است. برخی کارشناسان معتقدند تقاطع گیری اطلاعات به دست آمده از این دو شاخص می تواند نشان دهد که خریداران مصرفی و واقعی بیشترین تعداد خریداران مسکن را می سازند و ادعای اختصاص ۷۰ درصدی بازار به خریداران سرمایه ای، حقیقت ندارد و محل اشکال است؛ اما برخی دیگر می گویند تقاضای سرمایه ای مسکن، صرفا به واحدهای گران قیمت و لوکس و با متراژ بالا اختصاص ندارد و امکان دارد خیلی از افراد با سرمایه های خرد و متوسط با هدف حفظ ارزش این سرمایه ها، مبادرت به خرید مسکن مصرفی کنند.

1399/04/04
19:43:54
5.0 از 5
2320
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
فرازبرج

farazborj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراز برج محفوظ است

فراز برج

ساخت و ساز برج و ساختمان