یك مقام مسئول در وزارت راه اعلام كرد:

مطالعه۲۷۰۰محله در سطح كشور، شناسایی۱۴۱هزارهكتار اراضی ناكارآمدشهری

مطالعه۲۷۰۰محله در سطح كشور، شناسایی۱۴۱هزارهكتار اراضی ناكارآمدشهری فراز برج: سرپرست شركت عمران و بهسازی شهری ایران، با اشاره به مطالعات مقدماتی و میانی در ۲۷۰۰ محله در سطح كشور، از شناسایی ۱۴۱ هزار هكتار اراضی ناكارآمد در ۵۴۳ شهر برای بازآفرینی شهری خبرداد.


به گزارش فراز برج به نقل از شركت عمران و بهسازی شهری ایران، هوشنگ عشایری در تشریح برنامه ملی بازآفرینی شهری تصریح كرد: بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف بود برنامه اقدام مشترك لازم جهت ورود سالانه به ۲۷۰ محله در مناطق ناكارآمد كشور را تدوین و تصویب كند و در ادامه نیز، دولت برپایه آن سهم اعتبارات دستگاه ها را در بودجه سالانه مشخص و اعلام نماید. عشایری در ادامه با بیان این كه هم اكنون این برنامه تحت عنوان برنامه ملی بازآفرینی به همراه سهم هر دستگاه در تحقق آن مشخص و مورد تصویب اعضای ستاد قرار گرفته است، اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه، بر سه نكته كلیدی در خصوص ورود سالانه به ۲۷۰ محله، رسیدن سطح خدمات محلات هدف به میانگین خدمات در شهر مربوطه و تعیین سهم دستگاه ها در برنامه تاكید شده بود كه خوشبختانه تمامی موارد، در برنامه تدوین شده مورد توجه و اجرا قرار گرفته است. ایشان در ادامه با اشاره به اینكه هم اكنون، مطالعات مقدماتی و میانی در ۲۷۰۰ محله در سطح كشور از جانب شركت عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری ها صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: طبق این مطالعات ۱۴۱ هزار هكتار اراضی ناكارآمد با جمعیت ۳۰ درصدی در ۵۴۳ شهر بعنوان محلات بازآفرینی شهری اعلام و گزارش شده است. سرپرست شركت عمران و بهسازی شهری ایران، در ادامه افزایش زیست پذیری شهری و ارتقای كیفیت زندگی شهروندان را هدف اصلی برنامه ملی بازآفرینی شهری اعلام نمود و اضافه كرد: رویكرد رسیدن به این هدف، بُعد اجتماعی محله و راهبرد آن، برنامه محله محوریست كه در این راستا اقدامات خویش را در ۴ بخش گوناگون تعریف كردیم. به قول وی، حوزه كالبدی بعنوان یكی از بخش های گسترده این طرح خود دارای سه محور نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسكن، ارتقای خدمات روبنایی و خدمات زیربنایی بوده كه درحال حاضر طرح های مورد نظر برای تمامی آن ها مشخص و تعریف شده است. عشایری اقدامات نرم افزاری را بخش دیگری از برنامه ملی بازآفرینی اعلام نمود و اظهار داشت: بطور قطع انجام فعالیت های نرم افزاری همزمان با اقدامات كالبدی اقدامی ضروری به حساب می آید و تحت عنوان ارتقای توانمندی فرهنگی - اجتماعی ساكنان محلات در برنامه ملی نام گذاری شده كه اموری همچون ظرفیت سازی، شبكه سازی، نهادسازی، جریان سازی و آموزش برای تحقق آن الزامی خواهد بود. سرپرست شركت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه سخنان خود تعداد خدمات روبنایی لازم برای محلات هدف را تا كنون ۱۳۳۴ مورد اعلام نمود و اضافه كرد: طبق برنامه در حوزه بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسكن برای دهك های پایین جامعه هم از مفهوماتی چون اعطای تسهیلات، بسته های حمایتی، مشوق ها، نظارت بر كیفیت ساخت و ساز و تبیین دستورالعمل های مقاوم سازی و اسكان مجدد برای كسانی كه در نقاط پرخطر زندگی می كنند بهره برده ایم. وی با تاكید بر اینكه نقش دولت در برنامه تعریف شده حمایتی بوده و به هیچ عنوان تصمیمی برای تزریق مستقیم منابع برای پیشبرد آن گرفته نشده است، اظهار داشت: در حوزه ارتقای زیرساخت های شهری، ۲ اقدام توسعه شبكه ها و تأسیسات شهری و دیگری توسعه فضاهای عمومی شهری در دستور كار قرار گرفته است كه طبق تجارب سنوات گذشته، تحقق پذیری جریان نرم افزاری برای اجرای آن امری ضروری می باشد چراكه بدون شك انجام صرف اقدامات كالبدی پاسخگوی رفع نیاز اجتماعی مردم نبوده و باید در این حوزه به بخش های اجتماعی و اقتصادی به صورت همزمان با مشاركت جدی مردم محله توجه گردد. این مقام مسئول راه اندازی نهادهای اجتماعی- مدنی در محلات هدف را یكی از فعالیت های مورد توجه در این راستا اعلام نمود و تصریح كرد: برای ارتقای توانمندی ساكنین محلات این اقدام را پیشنهاد و تأمین ابزارهای مالی و حقوقی لازم را در دستور كار قرار دادیم تا در نهایت با ظرفیت سازی لازم سبب افزایش دانش، مهارت و كیفیت زندگی افراد شود. عشایری در ادامه سخنان خود پایدارسازی برنامه ملی را به وسیله اقدامات ترویجی امری ضروری دانست و اضافه كرد: این اقدام باید از طرق مختلف مستندسازی، پایش، ارزیابی و به روزرسانی صورت گیرد كه خوشبختانه در روند برنامه به آن توجه شده است. سرپرست شركت عمران و بهسازی شهری ایران در این باره تصریح كرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه رسیدگی به ۱۳۳۴ محله (از بین ۲۷۰۰ محله) طی ۵ سال برنامه ششم برپایه شاخص های اعلام شده در اولویت كاری برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار گرفته كه به تفكیك سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲۴، ۲۵۰، ۲۷۰، ۲۸۰ و ۳۰۰ محله باید مورد احیا و نوسازی قرار بگیرند. به قول وی ۱۳۳۴ محله مذكور ۵۰ درصد كل محلات، ۴۸ درصد مساحت كل و ۱۰ میلیون نفر از افراد بدمسكن را شامل می گردد. در ادامه این مقام مسئول بودجه مورد نیاز برای تحقق برنامه ملی را در كل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام نمود و اضافه كرد: در قانون ششم توسعه میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی و ۷۵ هزار میلیارد ریال برای دستگاه های دولتی و شهرداری ها مقرر شده است. عشایری با اشاره به اینكه برپایه گزارش به دست آمده ۳۳ درصد از اقدامات برنامه ملی مربوط به حوزه توسعه خدمات روبنایی، ۱۵ درصد توسعه زیرساخت های شهری، ۱۱ درصد توسعه فضاهای عمومی، ۲ درصد تهیه طرح و برنامه های بازآفرینی و ۳۹ درصد نوسازی و مقاوم سازی مسكن اختصاص دارد اظهار داشت: طبق این برنامه سهم سالانه بخش خصوصی در حوزه نوسازی مسكن ۱۰ هزار میلیارد تومان، دستگاه های دولتی ۷۵۰۰ میلیارد تومان و شهرداری ها ۷۲۰۰ میلیارد تومان مشخص شده است. به قول عشایری طبق اطلاعات جمع آوری شده باید ۳۹ میلون ۶۰۰ هزار متر مربع فضاهای روبنایی، ۱۳۲ میلیون متر طول ارتقای شبكه تاسیسات شهری، ۸۲. ۵ میلیون متر مربع فضاهای شهری، ۶. ۶۰۰ فعالیت توانمندسازی، اجتماعی، اقتصادی و نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكن باید در ۱۳۳۴ محله مذكور به اجرا برسد. وی بیشترین سهم از اقدامات اجرایی در برنامه ملی بازآفرینی را برعهده بخش خصوصی دانست و اضافه كرد: در میان دستگاه های دولتی هم به ترتیب وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، كشور و.... دارای بیشترین سهم از اقدامات هستند. همینطور عشایری تاكید كرد: بدون شك مفهوم اصلی برنامه ملی بازآفرینی وجود نقدا سالانه ۲۵هزار میلیارد تومان نیست و تمامی بخش ها و دستگاه ها باید با اختصاص تنها ۳۰ درصد از اعتبارات و برنامه های اجرایی سالانه خود بخش عمران و بهسازی مناطق ناكارآمد شهری آن را اجرایی كنند. وی در انتها تصریح كرد: به جرأت می توان اظهار داشت كه در كل برنامه ملی، سهم بودجه اهرمی دولت ۳ به ۸ بخش های غیردولتی و در بخش مسكن ۱ به ۴ بخش خصوصی خواهد بود.

1396/10/23
23:26:29
5.0 از 5
5152
تگهای خبر: اقتصاد , خدمات , شهرداری , مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
فرازبرج

farazborj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراز برج محفوظ است

فراز برج

ساخت و ساز برج و ساختمان