رحیمی اناركی اعلام كرد:

منع اعطای وام مسكن به واحدهای لوكس، ۵ ۴هزارمیلیارد اعتبارصندوق یكم

منع اعطای وام مسكن به واحدهای لوكس، ۵ ۴هزارمیلیارد اعتبارصندوق یكم فراز برج: مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن، اظهار داشت: شعب این بانك از پرداخت تسهیلات ساخت به واحدهای مسكونی لوكس منع شده اند.به گزارش فراز برج به نقل از بانك عامل بخش مسكن، ابوالقاسم رحیمی اناركی درباره چارچوب سیاست های جدید اعتباری آماده اجرا در این بانك اظهار داشت: آنچه در سال ۹۷ برای تامین مالی بخش مسكن و ساختمان در نظر گرفته ایم در جهت اهداف «قانون برنامه ششم توسعه» و «نقشه راه بانك تا ۱۴۰۰» است به گونه ای كه چارچوب سیاست های اعتباری سال ۹۷ بر تأمین مالی سریع، كم هزینه و دارای اولویت بافت های فرسوده استوار شده است.
وی اضافه كرد: تأمین مالی با اولویت بافت فرسوده، تقویت توان مالی خانه اولی ها، اولویت در تأمین مالی واحدهای میان متراژ، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و همینطور پشتیبانی از تأمین مالی پروژه های ساختمانی مبتنی بر تكنولوژی های نوین ساخت، ۵ محور سیاست های اعتباری در سال جدید است.
وی تصریح كرد: این بانك در سال جدید اولویت تامین مالی را با پروژه های مسكونی واقع در بافت فرسوده و ناكارآمد شهری تعریف كرده و در كنار آن، به دنبال مزیت سازی برای سازندگان حرفه ای دارای صلاحیت و پروانه انبوه سازی است. بر مبنای محور دوم، تقویت توان مالی خریداران با استفاده از اختصاص بخشی از تسهیلات بدون سپرده به خرید مسكن با اولویت بافت فرسوده شهری به منظور تولید تحرك در بخش مسكن و در نتیجه رونق اقتصادی، در دستور كار بانك عامل بخش مسكن قرار دارد. خرید مسكن در بافت فرسوده، طی دو سال قبل هم از دو امكان ویژه «نرخ سود كمتر برای تسهیلات صندوق پس انداز مسكن یكم» و همینطور «معافیت بافت فرسوده از شرط خانه اولی در پرداخت این نوع تسهیلات» برخوردار بود.
رحیمی اناركی ادامه داد: بانك عامل بخش مسكن در سال جدید تامین مالی واحدهای مسكونی میان متراژ و متوسط قیمت را در اولویت خود دارد و برای این منظور، مدیریت شعب این بانك در هر استان با ابلاغ مدیر عامل بانك، ماموریت دارد ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای و استانی در بازار مسكن را شناسایی و متناسب با آن، برنامه پرداخت انواع تسهیلات بدون سپرده، اوراق و نیازمند سپرده گذاری را به صورت استانی تدوین و اجرایی كند.
مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن با اشاره به اینكه نقشه راه این بانك تا ۱۴۰۰، به شكل منعطف و قابل پایش و اصلاح ترسیم شده است اضافه كرد: هدف سیاست های اعتباری سال ۹۷ بانك مسكن، رونق بخشی به ساخت و ساز و كمك به افزایش قدرت خرید سه گروه تقاضای مسكن شامل خانه اولی ها، ساكنان بافت های فرسوده و همینطور ساماندهی حاشیه نشین هاست و خط قرمز این سیاست ها، ممنوعیت ورود به بازار واحدهای لوكس و بزرگ متراژ است.
رحیمی اناركی خاطرنشان كرد: مدیریت شعب این بانك در سراسر كشور برای سال جدید مطابق ابلاغیه سال ۹۷، باید از پرداخت تسهیلات به پروژه هایی كه تقاضای مؤثر برای آنها وجود ندارد اجتناب كنند تا از حبس منابع در بخش های ناكارآمد و غیرمصرفی بازار مسكن جلوگیری شود و جریان اعتبارات بانكی تداوم پیدا كند. برای این منظور تامین مالی پروژه های ساختمانی با مساحت كمتر از ۱۰۰ متر مربع به ازای هر واحد مسكونی، در اولویت قرار دارد و به مدیران شعب سفارش شده است.
وی درباره تسهیلاتی كه در سال ۹۷ برای بخش مسكن در نظر گرفته شده اظهار داشت: در سال جدید با ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، برای ۶۸۰ هزار واحد مسكونی، تسهیلات ساخت و خرید مسكن پرداخت خواهد شد. این تسهیلات در سه دسته حساب های تعهدی همچون صندوق مسكن یكم، تسهیلات با استفاده از اوراق و همینطور تسهیلات تبصره ای طبقه بندی شده است.
رحیمی اناركی اضافه كرد: در دسته حساب های تعهدی (مانند صندوق مسكن یكم)، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده كه حداقل ۸۰ هزار واحد مسكونی را شامل می گردد.
مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن تصریح كرد: برای تسهیلات ساخت و خرید مسكن با استفاده از اوراق هم اعتبار ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی به ظرفیت ۲۲۰ هزار واحد مسكونی پیش بینی شده است.
به گفته رحیمی اناركی در دسته تسهیلات تبصره ای هم اعتبار ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی برای ۱۸۰ هزار واحد مسكونی در نظر گرفته شده كه ۱۰۰ هزار واحد آن مربوط به نوسازی بافت های فرسوده سراسر كشور در جهت طرح مسكن امید یا همان پیشگام است كه البته برای این مورد حتما به منابع ارزان قیمت همچون وجوه اداره شده از محل صندوق توسعه مالی نیاز است.
وی ادامه داد: همینطور ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هم تسهیلات بدون سپرده در سال ۹۷ به سازنده ها و خریداران مسكن پرداخت می گردد.
مدیرعامل بانك مسكن درباره نحوه پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسكن اظهار داشت: سازنده ها و پروژه های ساختمانی برای دریافت این تسهیلات به سه دسته تقسیم می شوند كه سقف تسهیلات متناسب با هر دسته، متفاوت تعریف شده است.
وی خاطرنشان كرد: برای سنتی سازی، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در تهران ۷۰ میلیون تومان، در مراكز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق كمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به سازنده های دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه انبوه سازی هم در ۴ گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
رحیمی اناركی تاكید كرد: سازندگان حرفه ای در صورتی كه از تكنولوژی های نوین ساخت و كاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای ساخت و ساز استفاده كنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در تهران ۱۱۰ میلیون، در مراكز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق كمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند كرد ضمن آنكه نرخ سود تسهیلات برای دسته سوم، یك درصد كمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.
این مقام مسئول شبكه بانكی درباره نرخ سود كمترِ تسهیلات برای سازنده های حرفه ای كه به ساخت و ساز با تكنولوژی نوین اقدام می كنند، اظهار داشت: این اختلاف نرخ سود بعنوان مشوق برای توسعه بازار ساخت و سازهای حرفه ای و تبدیل وضعیت بساز و بفروش ها به سازنده های دارای صلاحیت، اعمال می گردد.
وی خاطرنشان كرد: سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسكن برای تعاونی ها در تهران ۵۵ میلیون تومان، در مراكز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۴۵ میلیون و در سایر شهرها ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در كیش و قشم هم این تسهیلات در سه سقف ۱۱۰، ۹۰ و ۶۰ میلیون تومان برای ساخت و سازهای مبتنی بر تكنولوژی نوین، سازنده های حرفه ای و سنتی سازی در سال ۹۷ پرداخت می گردد. در سایر مناطق آزاد كشور هم سقف این تسهیلات شامل ۱۰۰، ۸۰ و ۵۰ میلیون تومان است.
مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن درباره تسهیلات خرید مسكن بدون سپرده هم اظهار داشت: در سال جدید سقف تسهیلات خرید مسكن بدون سپرده با اولویت بافت فرسوده در تهران ۶۰ میلیون، شهرهای بزرگ و مراكز استان ۵۰ میلیون و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است كه مشروط به در اختیار بودن منابع، پرداخت خواهد شد.

1397/01/15
16:31:39
5.0 از 5
5121
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
فرازبرج

farazborj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراز برج محفوظ است

فراز برج

ساخت و ساز برج و ساختمان