مقصر سانحه سانچی معرفی گردید

مقصر سانحه سانچی معرفی گردید فراز برج: تسنیم گزارش داد: بعد از حدود ۴ ماه از وقوع سانحه برخورد نفتكش ایرانی سانچی و كشتی فله بر كریستال، رئیس هیئت ایرانی بررسی سانحه، دلایل این حادثه مرگبار را اعلام نمود.نادر پسنده در نشست تشریح رسیدگی به سانحه نفتكش سانچی و كشتی فله بر كریستال با اشاره به این كه بر مبنای فصل 7 آیین نامه بین المللی بررسی سوانح دریایی آماده شده است، اظهار نمود: كشورهای ایران، چین، پاناما (صاحب پرچم كشتی سانچی)، هنگ كنگ و بنگلادش مجاز به بررسی سانحه بودند.
وی با بیان این كه اطلاعات جعبه سیاه كشتی، خاطرنشان كرد: كشتی فله بر كریستال از بندر كالاما آمریكا به سمت بندر دونگاوان چین حركت می كند و همه بررسی های فنی آن بدون نقص اعلام شده است.
وی ادامه داد: كشتی نفتكش سانچی یك روز بعد یعنی 25 آذرماه سال قبل از بندر عسلویه با 111510 تن میعانات گازی به سمت بندر دایسان كره جنوبی حركت می كند كه زمان تقریبی رسیدن به مقصد 18 دیماه است.
وی با بیان این كه حدود 15 متر (به اندازه یك ساختمان 5 طبقه) از این كشتی زمانیكه بار دارد زیر آب می رود، خاطرنشان كرد: در سانحه سانچی، عرشه كریستال در سینه نفتكش سانچی فرو رفته بود،
رئیس هیئت ایرانی بررسی سانحه سانچی با یادآوری این كه 16 دیكاه ساعت 18 و 45 دقیقه به وقت محلی چین تعویض شیفت نگهبانی روی تانكر سانچی از افسر دوم به افسر سوم آغاز می شود، اظهار نمود: با عنایت به نزدیك بودن كشتی به مقصد نهایی بنابراین ساعت محلی در كشتی تانكر سانچی به وقت محلی كره جنوبی تنظیم می گردد. همزمان یكی دیگر از افسر دوم های سانچی در اتاق نقشه در حال اصلاحات نقشه هاست.
پسنده با اشاره به این كه ساعت 19 و 24 تعدادی كشتی از سمت چپ در مسیر تقاطع با سانچی است، اظهار داشت: كریستال برای نخستین بار با مسیر 214 درجه و سرعت 13.2 گره دریایی در فاصله 9.8 مایلی روی صفحه رادار تانكر سانچی مشاهده می گردد.
وی با بیان این كه رادار سانچی روی فاصله 6 مایلی تنطیم شده است، اضافه كرد: البته در عین حال برد رادار 10 مایل است، حدود 25 دقیقه ثبل از سانحه كشتی سانچی كستی فله بر كریستال را می بیند.
وی با اشاهر به این كه ساعت 19 و 30 دقیقه افسر سوم سانچی در حال بررسی چراغ های ناوبری سایر كشتی هاست و بر مبنای محاسبات وی تمام كشتی ها از پاشنه سانچی عبور می كند، خاطرنشان كرد: ساعت 19 و 31 دقیقه دیده بان كریستال كه دوره آموزشی را طی می كند اعلام می كند كشتی سانچی را در 7 مایلی دیدهام و می گوید موقعیت سانچی را بررسی نموده و متوجه شدم كه زاویه آن با كشتی ما تغییر نكرده و خطر تصادم وجود ندارد.
وی تصریح كرد: افسر سوم سانچی در ساعت 19 و 32 موقعیت كشتی های اطراف سانچی را بررسی نموده كه زاویه تقاطع تمام كشتی ها مورد توجه منفی است یعنی كشتی از پاشنه عبور می كند، همزمان كشتی كریستال در فاصله 6.8 سانچی قرار دارد. افسر اول كریستال علایم موقعیت خودكار AIS دو كشتی را روی رادار دریافت می كند و افسر اول این كشتی تایید می كند كه سانچی از 9. مایلی (1و5 كیلومتر) سینه كریستال عبور می كرده است.
پسنده با یادآوری این كه ساعت 19 و 34 دقیقه (كمتر از 15 دقیقه پیش از سانحه) افسر اول كریستال برای تنظیم مسیر اصلی هدایت كشتی مسیر را از 217 درجه به 225 درجه تغییر می دهد، اظهار داشت: افسر اول كریستال می گوید كشتی مقداری به سمت چپ منجرف شده بود بنابراین تصمیم می گیرد با تغییر زاویه حركت كشتی به مسیر اولیه برگردد. در ساعت 19 و 35 دقیقه ملوان دیده بان سانچی می گوید چراغ های سبز و قرمز یك كستی را در زاویه 13 درجه رویت می كند(یعنی سانچی دقیقا روبروی كریستال قرار گرفته است)، در این زمان مسیر حركت كریستال 218 درجه است. ساعت 19 و 36 دقیقه كشتی ماهیگیری توسط بی سیم تانكر سانچی را صدا می زد و با لهجه و زبان بسیار نامفهومی درخواست می كند كه از سمت چپ همدیگر عبور نماییم. در این لحظه علامت كشتی ماهیگیری و كریستال روی تانكر سانچی قرمز می گردد.
رئیس هیئت ایرانی بررسی سانحه سانچی بیان كرد: در ساعت 19 و 39 دقیقه افسر سوم سانچی به دیده بان می گوید این تماس ها را هیچ وقت پاسخ ندهید چراكه اگر پاسخ ندهید او خودش مجبور خواهد شد اقدام لازم را به عمل آورد لیكن اگر پاسخ دهید او فكر می كند برای شكل مانور با شما توافق رسیده استو در حالیكه شما به دلیل نوع زبان متوجه منظورش نشده ای كه او مطابق با خواسته خود مانور مشترك می كند ولی اگر پاسخ ندهید مجبور می گردد یك مانور مستقل انجام دهد. ساعت 19 و 40 دقیقه افسر سوم سانچی به دبه بان دستور می دهد با نورافكن به سمت شناور ماهیگیری علامت خطر 5 فلش كوتاه اعلام نماید. ساعت 19 و 41 دقیقه علامت نوری داده می گردد و كشتی ماهیگیری با تغییر مسیر به سمت چپ و از سمت راست سانچی برای عبور از پاشنه كشتی ادامه مسیر می دهد. در این زمان كشتی كریستال هنوز با مسیر جدید 225 درجه به سمت سانچی در جركت است.
پسنده با بیان این كه كشتی كریستال از روی ناآگاهی مسیر خطرناكی را در پیش گرفته است، اضافه كرد: ساعت 19 و 42 دقیقه مسیر كشتی كریستال روی 225 درجه ثابت می گردد و فاصله این كشتی با سانچی 3.1 مایل است. در این زمان افسر اول كریستال می گوید پس از تغییر مسیر كشتی فاصله عبور سانچی 4. مایل شده بود. او می گوید من اكو سانچی را روی رادار نمی دیدیم ولی اطلاعات موقعیت اتوماتیك آنرا دریافت می كردم.
وی با تاكید بر این كه این حرف ها برای هیچ دریانوردی قابل قبول نیست، ادامه داد: دو حالت وجود دارد یا رادار خراب بدوه كه این وضعیت نبوده است، یا این كه رادار به خوبی تنظیم نشده است. در این زمان افسر سوم سانچی می گوید اگر من اقدامی انجام دهیم وضعیت بدتر می گردد آنها كشتی های كوچكتری هستند و باید كاری انجام دهند.
وی با بیان این كه كشتی سانچی خطر را درك كرده اما راهی برای گریز آن ندارد چون كشتی ماهیگیری سمت راست آن قرار دارد، اظهار نمود: ساعت 19 و 44 دقیقه از افسر سوم كریستال سئوال می گردد كه پس از تغییر مسیر كشتی و با مشاهده رادار ایا متوجه خط تصادف با كشتی های دیر نشده است كه پاسخ می دهد اكو رادار را نمی دیدم و فقط علایم موقعست كشتی های اطراف را دریافت كرده و فكر می كردم این علایم مربوط به كشتی های كوچك ماهیگیری است. ساعت 19 و 45 دقیقه یعنی 5 دقیقه پیش از سانحه افسر سوم سانچی وضعیت كریستال را بررسی می كند و كریستال در فاصله 2 مایلی و زاویه 25 درجه قرار دارد. افسر سوم سانچی به دیده بان دستو می دهد با نورافكن علامت نوری 5 فلش كوتاه را به كریستال بدهد. افسر سوم می گوید باید كاری بكنیم ولی چه كاری می توانیم انجام دهیم سمت راست من اشغال است 5 فلش به سمت او زدید. در این زمان كریستال در مسیر 226 درجه در حركت است و تعویض شیق افسران كریستال در حال انجام می باشد.
وی با اشاره به این كه در ساعت 19 و 46 دقیقه افسر اول كریستال پل فرماندهی را ترك می كند و افسر سوم مسئول ناوبری كشتی می شود،، اظهار نمود: افسر اول كریستال به افسر سوم می گوید ترافیك زیادی نداریم. تحویل و تحول مسئولیت ناوبری فقط در 2 دقیقه صورت می گیرد و افسر اول كریستال اطلاعات كافی را به افسر سوم نمی دهد.
وی با بیان این كه 4 دقیقه پیش از تصادم ملوان دیده بان سانچی خطر تصادم با كریستال را در فاصله 1.6 مایلی تشخیص می دهد، اظهار داشت: كشتی ماهیگیری از پاشنه سانچی عبور كرده و ملون می پرسد كشتی C عبور كرد> كمی به راست؟ افسر سوم می گوید به سمت راست چرا؟ دیده بان می گوید فاصله عبور كشتی صفر است. در ساعت 19 و 47 دقیقه افسر سوم سانچی می پرسد آن یك كشتی كوچك است درست است؟ ملوان دیه بان می گوید خیر یك كشتی بزرگ است و افسر سوم می گوید پس چرا دارد اینگونه اقدام می گوید در این لحظه افسر سوم و دیده بان كریستال تازه مسئولیت ناوبری را بر عهده گرفته است هنوز متوجه تصادف با سانچی نشده است.
وی بیان كرد: ساعت 19 و 48 دقیقه افسر سوم با كاپیتان تماس می گیرد و می گوید یك كشتی در سمت راست با فاصله عبور صفر. كشتی كریستال هنوز متوجه خطر نیست. افسر سوم سانچی اووه چرا آن كشتی هیچ كاری نمی كند اووه. افسر سوم برو به چپ، سكان تمام به چپ. اووه سكان تمام به چپ. ساعت 19 و 50 كاپیتان سانچی می گوید داریم برخورد می نماییم سكتن تمام به چپ. سكان تمام به چپ. افسر سوم كریستال می گوید سكان تمام به راست. ساعت 19 و 50 دقیقه دو كشتی به هم برخورد می كنند كاپیتان سانچی دستور می دهد سیستم اعلام اظطرار را فعال كنند.
رئیس هیئت ایرانی بررسی سانحه سانچی ادامه داد: ساعت 19 و 51 دقیقه یعنی یك دقیقه بعد از برخورد عرصه سانچی بلافاصله منفجر می گردد. كاپیتان دستور ی دهد پمپ های حریق روشن شو و می گوید آتی اتش هیچ كاری نمی توان كرد. كاپیتان كریستال دستور عقب رفتن را می دهد.
پسنده ساعت 19 و 52 دقیقه انفجارات پیاپی پل فرماندهی و ساختمان كشتی و حتی دریا در اطراف سانچی در برمی گیرد و تخمین زده می گردد درجه حرارت حدود 700 درجه است، اظهار نمود: ساعت 19 و 53 دقیقه موتور و ژنراتور اصلی سانچی و سیستم اخطار از كار می افتد. ژنراتور اضطراری برای یك دقیقه روشن و بعد از آن از كار می افتد.
وی با اشاره به این كه كشتی كریستال 15 ساعت بعد از سانحه به سمت عقب حركت می كند، اضافه كرد: چندین بار شناورهای امدادی به علت گازهای سمی مجبور شدند از كشتی سانچی فاصله بگیرند.
وی تصریح كرد: هر دو كشتی نتوانسته اند مطابق با قانون 5 كنوانسیون جیوگیری از تصادم در دریا با مبحث اجبار دیده بانی كامل با استفاده از دیدن و شنیدن و تمامی ابزارهای در اختیار نسبت به خطر تصادف آگاهی لازم را به عمل آورند. هر دو كشتی نتوانستند ارزیابی درستی از تصادم داشته باشند.
وی ادامه داد: بر مبنای نظریه سانچی این سانحه در آبهای آزاد در شرایط دید مطلوب حدود 10 مایلی بین تانكر سانچی و كشتی كریستال در حال حركت رخ داده است.
رئیس هیئت ایرانی بررسی سانحه سانچی با اشاره به دلیل اصلی سانحه بر مبنای نظریه كشورهای ایران، پاناما و بنگلادش اظهار داشت: بر مبنای این نظریه تغییر مسیر كشتی كریستال به سمت راست كه در 15 دقیقه پیش از سانحه شروع شده بود سبب تولید موقعیت خطر تصادف شده و اگر این تغییر مسیر صورت نمی گرفت تصادفی رخ نمی داد.
هادی حق شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نیزاظهار كرد: در كمیته بررسی سوانح در تهران و شانگهای جلساتی برگزار گردید و از كارشناسان ایرانی كه می توانستند در این زمینه كمك كنند، استفاده كردیم. در مجموع سه همكار سازمان بنادر و دریانوردی در جلسات كمیته مذكور حضور داشتند.
وی با بیان این كه بهترین های سازمان بنادر برای این جلسات انتخاب شدند، خاطرنشان كرد: در جلسه نخست موافقت نامه بین كشورها تنظیم شد و در جلسات بعدی اطلاعات جعبه سیاه مورد بررسی قرار گرفت كه امروز نتایج آن اعلام می گردد.

3535

1397/02/15
12:59:57
5.0 از 5
5160
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
فرازبرج

farazborj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراز برج محفوظ است

فراز برج

ساخت و ساز برج و ساختمان