شهرداری مسئول مستقیم متروپل است

شهرداری مسئول مستقیم متروپل است به گزارش فراز برج رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تصریح کرد: ما اگر اجازه داده بودیم آئین نامه کنترل ساختمان تصویب شود، ماجرای متروپل اتفاق نمی افتاد.مریم فکری: مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجوز ساخت وساز را کدام ارگان و نهاد می دهد؟ اظهار داشت: در جاهای مختلف از نظر جغرافیایی، مراجعی که مجوز ساخت وساز می دهند، متفاوت می باشد. بدین سان که در شهرها، شهرداری مجوز ساخت وساز را می دهد. در روستا، دهداری ها این کار را می کنند. بنیاد مسکن هم در روستاها دخالتی در فرایند در صدور ساخت وساز دارند، اما مسئولیت قانونی با دهداری ها است.
محسن بهرام غفاری اضافه کرد: در شهرهای جدید پیش از اینکه یک شهر جدید تشکیل گردد، سازمان عمران شهر جدید مربوطه پروانه می دهد و سپس خدمات و مدیریت شهری را شهرداری انجام می دهد. در شهرک های صنعتی، شرکت شهرک های صنعتی مجوز را می دهند و در شهرک ها بسته به اینکه شهرک در داخل حریم یک شهر باشد یا نباشد، تفاوت می کند. در جایی که در حریم نباشد، شهرک جواز ساخت وساز می دهد و در جایی که در حریم باشد، شهرداری جواز می دهد. در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی هم سازمان منطقه آزاد جواز ساخت وساز را می دهد.
مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: استانداری در ساخت وسازهای خارج از این محدوده ها مسئولیت دارد؛ حالا هر کجا که باشد. فاصله بین دو شهر یا در نقاطی از خارج از قلمروهایی که گفتم.


مسوولیت های نظارتی ساخت وسازها برعهده کیست؟
غفاری با بیان اینکه در ارتباط با متروپل، شهرداری مجوز ساخت وساز را داده، به علت اینکه در محدوده شهر قرار داشته است، در ارتباط با مسئولیت های نظارتی در ساخت وساز متذکر شد: متروپل مثل همه ساختمان هایی که در شهرها ایجاد می شود، مسئولیت نظارتی اش در کنترل ها از حیث کاربری، تراکم، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، مستقیما برعهده شهرداری هاست. از حیث رعایت مقررات فنی و استانداردهای مهندسی هم مسئولیت اداری اش با شهرداری هاست، اما در بخش استانداردهای فنی و مهندسی، غیر از شهرداری ها، مسئولیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. یعنی آنچه که در ارتباط با ضوابط و مقررات شهرسازی، منحصرا مسئولیت با شهرداری است، اما وقتی به استانداردهای فنی و مهندسی می رسد که ما در مجموعه مقررات ملی ساختمان تعریف کردیم، در این جا غیر از شهرداری، مراجع دیگر هم مسئولیت دارند.
وی اضافه کرد: کدام مراجع؟ اول اینکه نظارت عالیه بر این فرایند، برعهده وزارت راه و شهرسازی است. در درجه دوم، نظارت های شهرداری در چارچوب تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و همینطور در چارچوب ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، نظارت های شهرداری در آن جا تعریف می دهد؛ از حیث مقررات مهندسی.
مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، هر نقشه ای که داده می شود، باید امضا داشته باشد و شهرداری باید کنترل کند که این به حوزه نظارتی مربوط می شود. همینطور شهرداری طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی باید رعایت مقررات ملی ساختمان را تأمین کند. در این ماده قانونی، یک سلسه افراد دیگر هم مکلف و موظف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند.
غفاری اظهار داشت: یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری است. هر چه مسئولیت در این مبحث برعهده شهرداری، مهندس، طراح، مهندس ناظر و مجری سازنده ساختمان است، از نظر حقوقی مسئولیت دارد. مفهوم عملی این است که مهندسی که نقشه را امضا می کند، مسئولیت درستی طراحی و محاسبات را به گردن می گیرد، شرکت مهندسی که طراحی و ساخت را برعهده می گیرد، باید پاسخ گو باشد و بازرس شهرداری که عبارت از ماموران شهرداری است و در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ که بازرسان شهرداری که همان ماموران هستند، مسئولیت دارند که عملیات ساختمان را با پروانه ساختمان انطباق دهند. در عین حال، هر آنچه که وظایف شهرداری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان احصا شده، از مجرای کارکنان و ماموران شهرداری باید صورت گیرد.
وی اظهار داشت: در واقع در شکل گیری درست یک ساختمان، در بالای جدول مسئولان اداری و مسئولان قانونی، شهرداری ها قرار دارند و در ذیل آن، مهندسان قرار دارند. در انتهای جدول نیز، وزارت راه و شهرسازی است که نظارت عالیه را برعهده دارد. این ساختار و هرم نظارت و کنترل در قوانین است.
بیشتر بخوانید:
وزیر کشور: تخلف بزرگی در ساختمان متروپل انجام شده / توجهی به گزارش های تخلفات نشده است
رعایت نکردن استانداردهای ساختمانی می تواند حادثه آفرین باشد!
چه تعداد ساختمان خطرناک در ایران وجود دارد؟
رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که مشخص است که چه تعداد ساختمان خطرناک در ایران وجود دارد؟ اظهار داشت: یک آماری را من دیدم که ۱۲۹ ساختمان در تهران بعنوان ساختمان های پرخطر اعلام گردید. این آمار به صورت عمده از زاویه حفاظت در مقابل حریق است، نه از زاویه همه ضوابط فنی و مقررات ساختمان و استانداردهای مهندسی. به علت اینکه از این زاویه که نگاه کنید، شمارش ساختمان هایی ضوابط فنی و مقررات ساختمان و استانداردهای مهندسی را رعایت نکردند، تعداد خیلی بالاست.
غفاری اضافه کرد: پس از اتفاق پلاسکو، سازمان آتش نشانی مطالعاتی داشت و مرکز تحقیقات هم مطالعاتی داشت که ساختمان های بسیار پرخطری که برای ایمنی شهروندان و ساختمان در مقابل حریف ضعف خیلی زیاد دارند، مشخص شدند. در این رابطه، آماری هم عرضه شد. هم اکنون کنار هر کدام از ۱۲۹ ساختمانی که در آن لیست منتشره در شهر تهران وجود دارد، تعداد زیادی ساختمان وجود دارد که شبیه به این ۱۲۹ ساختمان پرخطر هستند. منتها این ها ساختمان هایی را بررسی کردند که یا به لحاظ جمعیت پذیری، تعداد زیادی در معرض صدمه قرار می گرفتند، مثل درمانگاه و فروشگاه ها و سینماها.
وی اظهار داشت: این لیست ۱۲۹ ساختمان را در عالم واقع اگر بخواهیم در نظر بگیریم، به قطعیت می توانم بگویم که مشابه این ساختمان ها ۱۰۰ برابر وجود دارد و ما داریم در آنها زندگی می نماییم. دلیل هم این است که عمدتا این ساختمان ها قدیمی هستند و در زمانی که ساخته می شدند، هیچ مقررات ملی ساختمانی وجود نداشته است.
مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری ها را لیست کرده است. در بندهای ۱۴ و ۲۰ این قانون تکالیفی برعهده شهرداری ها گذاشته شده که هر کجا شهرداری ها ببینند ساختمانی واجد مخاطراتی برای شهروندان است، شهرداری مکلف است که فورا برای رفع خطر اقدام نماید.
غفاری خاطرنشان کرد: نکته این جاست که از امروز به بعد پروانه را باید به ساختمان هایی بدهند که معیارها و اصول فنی و مهندسی در آن رعایت شده است. پروانه را هم که دادند، شهرداری ها نقض نکنند. نخستین کسی که پروانه را نقض می کند، شهرداری است. وقتی یک پروانه ای برای ساخت وساز داده می شود و افراد تخلف می کنند و ساختمان ۳ طبقه، ۴ طبقه می شود، اما در ماده ۱۰۱ پولی از سازنده گرفته می شود و اجازه بهره برداری می دهند، نخستین نقض کننده پروانه شهرداری است.
وی متذکر شد: ما توقع داریم شهرداری ها حفاظت ساختمان ها و پایداری اش در مقابل حریق و از نظر فنی بررسی نمایند و بعد اجازه بهره برداری دهند.
رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تصریح کرد: دولت، مجلس و نظام حکومتی باید همه مسئولیت های عوامل مختلف دخیل در ساخت وساز را در یک قانون جمع کنند. اگر نظام مهندسی و شهرداری ها اجازه داده بودند آئین نامه کنترل ساختمان تصویب شود، ماجرای متروپل اتفاق نمی افتاد.

۲۲۳۲۲۵


منبع:

1401/03/14
13:56:37
5.0 از 5
229
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
فرازبرج

farazborj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراز برج محفوظ است

فراز برج

ساخت و ساز برج و ساختمان